Tu jestes: / home / przepisy bhp

Przepisy BHPSystem BHP w Polsce

   Sprawny system, umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy jest jednym z niezbędnych warunków wypełnienia ustawowych obowiązków państwa w stosunku do jego obywateli.

   Nieodłącznym elementem systemu ochrony pracy jest prawo pracy. Najważniejszym polskim aktem prawnym, regulującym m.in. kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy jest Kodeks Pracy.

   Instytucjami powołanymi do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy oraz zasad i przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy są przede wszystkim: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, działające na podstawie odrębnych przepisów. Państwowa Inspekcja Pracy powołana ustawą z dnia 6 marca 1981 r., posiada szerokie uprawnienia w zakresie nadzoru i kontroli, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gwarancją niezawisłości tej inspekcji jest podporządkowanie jej bezpośrednio Radzie Ochrony Pracy, działającej przy Sejmie RP. W zakresie  działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje się natomiast kontrola higieny pracy i warunków środowiska pracy. Oprócz wymienionych instytucji ważna rolę odgrywają organy technicznego nadzoru i kontroli, takie jak np. Urząd Dozoru Technicznego czy Wyższy Urząd Górniczy, których zakres kontroli ma znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Zawsze aktualne informacje dotyczące ustawodawstwa na temat bezpieczeństwa i ochrony pracy jak również przepisy ogólne BHP znajdziecie państwo na stronach Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

o firmie | rekomendacje | galeria | przepisy bhp | aktualnosci | kontakt | Rejestracja | Regulamin sklepu |